menu

informační systém pro golfové kluby

GolferIS informační systém golfový klub CRM jamkovka match play eklektik

GolferIS

Základní informace

Informační systém pro golfové kluby je moderní a intuitivní. Umožňuje vést agendu členů klubu, jejich členské poplatky a historii komunikace s členy. Další funkce jsou sportovní. Graficky přehledná jamkovka (Match Play), která je jednoduše prezentovatelná na webových stránkách klubu a čím dále oblíbenější eklektik. Tento formát hry upoutá opakovaně hráče na HCP dny nebo jiné turnaje, kde je nasazen eklektik. Výsledkové listiny celoročních tour je také možné prezentovat s využitím informačního systému na webu klubu v přehledné formě.

Silnou částí systému je personalizovaný emailing, který Vám umožní informovat členy Vašeho klubu jen o informacích, které jsou určeny pouze pro ně s možnosti kompletní historie komunikace se členem na úrovni e-mailů nebo SMS zpráv. Přehledné ukázky personalizovaných newsletterů, SMS nebo narozeninových přání si můžete prohlédnout v grafických náhledech systému.

V nové verzi pro rok 2018 připravujeme kompletní úpravy pro sladění s vyhláškou Evropské unie - GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Funkce systému

ikona

Dostupnost odkudkoliv

Informační systém je dostupný na všech mobilních zařízeních jako jsou tablety, počítače či notebooky

ikona

Přehledná databáze členů

Automaticky importovaná několikrát denně členská databáze Vašeho golfového klubu z ČGF i SKGA

ikona

Kompletní zabezpečení dat

Zabezpečená komunikace s informačním systémem šifrovacím certifikátem SSL

ikona

Ekonomické přehledy

Přehledné grafy a tabulky úhrad členských poplatků a ostatních plateb členů

ikona

On-line přihláška do klubu

Externí webové stránky on-line přihlášky pro nové členy Vašeho klubu

ikona

Přání k narozeninám

Automatické zasílání narozeninového e-mailu
členům klubu

ikona

Kontakty v chytrém telefonu

Propojení Vašeho chytrého telefonu s databází kontaktů
členů klubu

ikona

Mailing a SMS

Zasílejte personalizované e-maily a SMS zprávy členům klubu jednoduše a s kompletní historií

ikona

Novinky pro návstěvníky webu

Umístěte si na web formulář pro jednoduché přihlášení
k odběru novinek

ikona

Jamkovka

Udělejte si zajímavější klubovou jamkovku o grafický výstup výsledků na Váš klubový web

ikona

Eklektik

Přiveďte větší množství hráčů na HCP dny za pomoci celosezónního eklektiku

ikona

Výsledkové listiny

Dostaňte na web průběžné výsledky golfových TOUR ihned po zapsání poslední score karty 

GDPR

General Data Protection Regulation

Přinášíme vám základní informace ohledně nového nařízení Evropské unie, které vstoupí v platnost 25. května 2018.

GDPR je zkratka pro anglický název General Data Protection Regulation nebo-li Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Jedná se o nový právní předpis Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. GDPR ke své účinnosti nepotřebuje žádný další prováděcí předpis! Jedná se o nařízení EU, která jsou sama automaticky přímo aplikovatelná.

Nařízení GDPR obsahuje základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho účinnost nastává 25. května 2018. Od tohoto data je tak pro oblast ochrany osobních údajů stěžejním předpisem. Dosavadní zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) přestane platit.

Základní informace o General Data Protection Regulation

 • Nové pojmy a instituty
 • Nové povinnosti pro firmy
 • GDPR dopadne na veřejné organizace po celé ČR
 • 100 % dopad na golfové kluby a spolky
 • Důslednější kontroly
 • Zpřísnění sankcí

 

 

DPO

Pověřenec pro golfový klub - Služby pověřence (DPO)

Golfový klub pracující s databází osob mladších 16-ti let mají povinnost od 25. května 2018 jmenovat pro chod své organizace pověřence pro ochranu osobních údajů. Nesplní-li tuto novou povinnost, poruší předpisy na ochranu osobních údajů a vystaví se riziku postihu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci výkonu funkce pověřence vám nabízíme tyto služby:

 • Vstupní analýza – datový audit
 • Průběžné poskytování informací k ochraně osobních údajů (osobní schůzka, e-mail, webový portál, telefon)
 • Odborné konzultace a poradenství
 • Monitoring zpracování osobních údajů
 • Vyřizování žádostí subjektů údajů a komunikace s nimi
 • Revize, úprava, sepis a aktualizace právních dokumentů
 • Zajištění komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Vypracování posudku pro Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Vyhodnocení procesů zacházení s údaji a návrh následných opatření
 • Zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů
 • Analýza již uzavřených smluv
 • Další úkoly spojené s dodržováním předpisů na ochranu osobních údajů
 

Spolupráce

Líbí se Vám naše řešení klubového CRM ?

Kontaktujte nás a dohodněte si osobní prezentaci našich služeb. Rádi Vám představíme všechny naše služby, které se Vám budou jistě líbit.

 

 
 
contact form