menu

informační systém pro golfové kluby a resorty

GolferIS informační systém golfový klub CRM jamkovka match play eklektik

GolferIS

Základní informace

Informační systém pro golfové kluby je moderní a intuitivní. Umožňuje vést agendu členů klubu, jejich členské poplatky a historii komunikace s členy. Další funkce jsou sportovní. Graficky přehledná jamkovka (Match Play), která je jednoduše prezentovatelná na webových stránkách klubu a čím dále oblíbenější eklektik. Tento formát hry upoutá opakovaně hráče na HCP dny nebo jiné turnaje, kde je nasazen eklektik. Výsledkové listiny celoročních tour je také možné prezentovat s využitím informačního systému na webu klubu v přehledné formě.

Silnou částí systému je personalizovaný emailing, který Vám umožní informovat členy Vašeho klubu jen o informacích, které jsou určeny pouze pro ně s možnosti kompletní historie komunikace se členem na úrovni e-mailů nebo SMS zpráv. Přehledné ukázky personalizovaných newsletterů, SMS nebo narozeninových přání si můžete prohlédnout v grafických náhledech systému.

V nové verzi pro rok 2018 připravujeme kompletní úpravy pro sladění s vyhláškou Evropské unie - GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Funkce systému

ikona

Dostupnost odkudkoliv

Informační systém je dostupný na všech mobilních zařízeních jako jsou tablety, počítače či notebooky

ikona

Přehledná databáze členů

Automaticky importovaná několikrát denně členská databáze Vašeho golfového klubu z ČGF i SKGA

ikona

Kompletní zabezpečení dat

Zabezpečená komunikace s informačním systémem šifrovacím certifikátem SSL

ikona

Ekonomické přehledy

Přehledné grafy a tabulky úhrad členských poplatků a ostatních plateb členů

ikona

On-line přihláška do klubu

Externí webové stránky on-line přihlášky pro nové členy Vašeho klubu

ikona

Přání k narozeninám

Automatické zasílání narozeninového e-mailu
členům klubu

ikona

Kontakty v chytrém telefonu

Propojení Vašeho chytrého telefonu s databází kontaktů členů klubu

ikona

Mailing a SMS

Zasílejte personalizované e-maily a SMS zprávy členům klubu jednoduše a s kompletní historií

ikona

Novinky pro návstěvníky webu

Umístěte si na web formulář pro jednoduché přihlášení k odběru novinek

ikona

Jamkovka

Udělejte si zajímavější klubovou jamkovku o grafický výstup výsledků na Váš klubový web

ikona

Eklektik

Přiveďte větší množství hráčů na HCP dny za pomoci celosezónního eklektiku

ikona

Výsledkové listiny

Dostaňte na web průběžné výsledky golfových TOUR ihned po zapsání poslední score karty 

DPO

Pověřenec pro golfový klub - Služby pověřence (DPO)

Golfový klub pracující s databází osob mladších 16-ti let mají povinnost od 25. května 2018 jmenovat pro chod své organizace pověřence pro ochranu osobních údajů. Nesplní-li tuto novou povinnost, poruší předpisy na ochranu osobních údajů a vystaví se riziku postihu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci výkonu funkce pověřence vám nabízíme tyto služby:

 • Vstupní analýza – datový audit
 • Průběžné poskytování informací k ochraně osobních údajů (osobní schůzka, e-mail, webový portál, telefon)
 • Odborné konzultace a poradenství
 • Monitoring zpracování osobních údajů
 • Vyřizování žádostí subjektů údajů a komunikace s nimi
 • Revize, úprava, sepis a aktualizace právních dokumentů
 • Zajištění komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Vypracování posudku pro Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Vyhodnocení procesů zacházení s údaji a návrh následných opatření
 • Zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů
 • Analýza již uzavřených smluv
 • Další úkoly spojené s dodržováním předpisů na ochranu osobních údajů
 

GDPR

General Data Protection Regulation

Přinášíme vám základní informace ohledně nového nařízení Evropské unie, které vstoupí v platnost 25. května 2018.

GDPR je zkratka pro anglický název General Data Protection Regulation nebo-li Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Jedná se o nový právní předpis Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. GDPR ke své účinnosti nepotřebuje žádný další prováděcí předpis! Jedná se o nařízení EU, která jsou sama automaticky přímo aplikovatelná.

Nařízení GDPR obsahuje základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho účinnost nastává 25. května 2018. Od tohoto data je tak pro oblast ochrany osobních údajů stěžejním předpisem. Dosavadní zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) přestane platit.

Základní informace o General Data Protection Regulation

 • Nové pojmy a instituty
 • Nové povinnosti pro firmy
 • GDPR dopadne na veřejné organizace po celé ČR
 • 100 % dopad na golfové kluby a spolky
 • Důslednější kontroly
 • Zpřísnění sankcí

 

 

O nás

 • Přinášíme svěží IT vítr golfovým klubům a resortům
 • Díky inovacím zvyšujeme konkurenceschopnost klubů, resortů a celého odvětví
 • Baví nás hledat neprošlapané cesty a vést jimi naše klienty k úspěchu
 • Jsme respektovaní partneři a naše slovo platí

 

CO JSME ZAČ

Tomáš Vrbický
zakladatel a Technical Director

Před šesti lety propadl Tomáš golfu. Postupně do něj zbláznil celou svou rodinu, manželku a dvojčata Sáru a Terezu. Vrbičtí mají golfový domov na Kořenci a trénují na vlastním driving range, který provozují v Kostelci na Hané.
Díky vlastní aktivní hře a provozu golfového areálu přichází Tomáš denně s nápady, jak zefektivnit práci golfových klubů, resortů a jak zpříjemnit a zjednodušit život golfistů.
Tomáš je mistr efektivity a time managementu. Současně řídí několik vlastních firem v IT, provozuje driving range, hraje desítky kol golfu ročně. Pokud se vám zdá, že nezbývá čas na rodinu, není tomu tak. Těžko říci, jak to všechno zvládá. Asi si na to naprogramoval nějakou aplikaci a ještě nám o ní neřekl…
Tomáš žije v Prostějově a v telefonu ho poznáte podle nezaměnitelného hanáckého dialektu.

Jirka Novosad
Business Director

Ke golfu se Jirka dostal před více než dvaceti lety, tedy v dobách stále ještě pionýrských. Postupně začal s rodiči provozovat přírodní šestijamku na Šumavě a ačkoliv to od té doby několikrát zkoušel, z golfové cesty už nesešel. Jeho golfové směřování stvrdil studijní rok ve Skotsku, kde se věnoval oboru Golf Management. Po návratu řídil golfové hřiště v Čeladné a zastupoval promotéra v pořádání turnaje European Tour, Czech Open 2011. Poslední golfovou štací bylo krásných a úspěšných sedm let v Loreta Golf Clubu Pyšely.
Jirka se vždy snaží hledat nové cesty a nebojí se riskovat v implementaci inovativních nápadů a přístupů. Díky tomu dokáže produkt, kterému se právě věnuje odlišit od ostatních a stát se leaderem daného trhu. Baví ho především obchodní strategie a marketing. Také díky jeho zkušenostem není GolferIS jen o jedničkách a nulách. Možnost konzultovat jakýkoliv problém, je samozřejmost.
Na rozdíl od Tomáše už je Jirka z nejprudší golfové horečky vyléčen a baví ho také lyže, snowboard a v létě camping a pobyt v přírodě.

 

 

TAK JDE ČAS

Rok 2016

 • Tomáš programuje základ GolferISu jako výpomoc kamarádovi Vlastíkovi Šteflovi z Kořence. Tomu odchází na mateřskou manželka, která se stará o klubovou agendu a Vlastika napadne hledat pomoc v IT řešení. Po úspěšné implementaci může být mateřská a klubová agenda obstarána pohodlně z tepla domova.
 • Na Kořenci se nikdy tajemství dlouho neudrží, a tak díky doporučení začínají používat GolferIS sousední moravské kluby.

Rok 2017

 • V březnu na schůzce golfových managerů hrají spolu ve flightu Vlastik Štefl a Jirka. Jirka nevěřícně sleduje, co už na Moravě většina klubů ví. GolferIS je systém, který golfoví manažeři dlouho vyhlíželi.
 • V dubnu dochází k osudovému setkání mezi Tomášem a Jirkou. Loreta Golf Club Pyšely, kde Jirka pracuje, počká s migrací na nový systém do podzimu, ale potom následuje zima zasvěcená dalšímu vývoji systému na základě požadavků a nápadů z Lorety a dalších klubů.
 • Během roku se GolferIS živelně šíří po golfových klubech. Prakticky vždy jen na doporučení spřáteleného managera / presidenta klubu.

Rok 2018

 • Loreta a další desítky klubů v České republice a na Slovensku používají GolferIS a Jirkovi pořád vrtá hlavou, proč to ten Tomáš vlastně dělá. A jak je možné, že firma o jednom člověku, který to má jako hobby projekt, dokáže poskytnout nadstandardní zákaznickou péči a plnit požadavky na úpravy systému jak na běžícím pásu.
 • Tomášovi to nestačí a jelikož jeho dvojčata Sára a Tereza trénují v juniorské akademii, vidí prostor pro zefektivnění i v této oblasti. Na začátku zimy začíná s vývojem nového systému s pracovním názven TCM (tréninkové centrum mládeže). Ten pomůže s agendou trenérům a managerům sportovních oddílů, zlepší informovanost rodičů a motivuje juniory k efektivnějšímu tréninku.

Rok 2019

 • V březnu si Jirka na lanovce na Šumavě poposedne, přestane si sedět na vedení a najednou mu je to jasné. Tomáš potřebuje parťáka, který to s ním v GolferISu rozjede na plný plyn. V té roli vidí Jirka sám sebe a aby si to nerozmyslel, píše ihned o svém nápadu Tomášovi. Ten bez přemlouvání souhlasí a od té chvíle se valí nápady a vize o sto šest až je ani není síla všechny zaznamenat.
 • V mezičase se o TCM dozví Česká Golfová Federace a rozhodne se počínaje rokem 2020 software nasadit do všech klubů se statusem Tréninkového centra mládeže, aby mohla efektivněji pracovat s daty a statistikami sledovaných sportovců. Ve spolupráci se zástupci ČGF Alešem Libecajtem a Petrem Šavrdou se program dále vyvíjí a má ambici uspokojit potřeby i dalších golfových federací a sportovních svazů.
 • Ke konci roku opouští Jirka Novosad po sedmi letech Loretu a těší se, že své nápady a zkušenosti využije v GolferIS.

Rok 2020

 • Start nové éry. Golfové kluby, resorty, těšte se!
 

Reference

obr

Na podzim roku 2018 jsme se poprvé seznámili s programem GolferIS, který nám do Royal Golf Clubu Mariánské Lázně přijel představit Tomáš Vrbický. Při zakládání funkcí a používání programu nám byl Tomáš Vrbický velice nápomocný, a když se naskytl jakýkoliv dotaz, ihned zareagoval. Právě v roce 2018 jsme si společně s vedením klubu předsevzali, že zlepšíme komunikaci s členskou základnou pomocí různých komunikačních kanálů. Vzhledem k našemu pestrému klubovému životu v RGCML se nám v systému GolferIS velice zalíbila funkce personalizovaného newsletteru, kterou hojně využíváme k informovanosti naší členské základny o novinkách z klubu i mimo něj. Dále se osvědčila i další funkce jako jsou narozeninová přání, což je dle mého názoru další krok, jak potěšit člena golfového klubu a ukázat mu, že je součástí golfové rodiny v rámci klubu. V sezóně 2019 jsme začali využívat další funkci Eklektik, která zatraktivnila naše klubové turnaje. Členové měli možnost hrát v rámci Eklektiku o golfový vozík, zvýšil se tím zájem o klubové turnaje i o lepší výsledky v rámci RGCML turnajů. Evidence členské základny a jejich plateb za předpisy je přehledná a s mnoha přidruženými funkcemi na filtrování dat, které ocení nejedna účetní. GolferIS nás stále překvapuje novými funkcemi a my se těšíme na další novinky!

Bc. Tereza Klečková, Office Manager
Royal Golf Club Mariánské Lázně
www.golfml.cz

obr

Díky Golferisu jsou všechna data sjednocená a sdílená, což přináší nezanedbatelnou časovou úsporu při každodenní práci. Golferis představuje důležitý nástroj pro evidenci všech našich členů a s tím spojené informace o členských platbách. Naše členy hromadně informujeme o novinkách prostřednictvím newsletteru. Navíc je systém velmi přehledný a intuitivní. Dokázala jsem se v něm snadno zorientovat a rychle najít potřebné informace jako nová posila týmu Loreta Golf Club Pyšely. Chtěla bych vyzdvihnout přístup Tomáše Vrbického i Jirky Novosada, kteří systém průběžně přizpůsobují naším potřebám a vždy ochotně poradí a pomohou při řešení všech našich problémů.

Adéla Furiková, club secretary & marketing manager
LORETA GOLF CLUB PYŠELY, z. s.
www.loretagolf.cz

obr

Jako nový manager se zatím se systémem seznamuji. Co ale mohu říct, tak mě překvapuje, jak jednoduše mám všechno na jednom místě ! Naprosto intuitivní a přehledný systém pro správu klubu a všeho co manager ke své práci s členskou základnou potřebuje.

Michael Schneider, manager GCCSH
Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s.
www.gccsh.cz

obr

Systém GolferIS je velmi intuitivní, nalezli jsme v něm vše, co nám v dosavadní manažerské praxi chybělo. Velmi nám zjednodušil práci s členskou základnou. Celá část mailingu je přizpůsobena k rychlejší a efektivnější práci. Důležitou sekcí je bezesporu část sportovní a turnajová. Konečně jsme při vyhlašování výsledků celoroční tour bez stresu. Perfektní jsou personalizované sms zprávy a přehledně vymyšlený systém jamkové hry. Nejdůležitější je pro mne ochota celého týmu GolferIS v implementaci nových poznatků do systému. Doufám, že se bude systém rozvíjet i nadále a budeme se moci těšit na vylepšení, která nám dále budou ulehčovat práci a přinášet radost našim členům.

Mgr. Martin Šíma, golf manager
Ypsilon Golf Liberec
www.ygolf.cz

obr

Systém GolferIS používáme v GC Ostravice již několik let a výrazně zjednodušil práci s členskou základnou. Zvláště při rostoucím počtu členů stoupala časová náročnost administrativy spojené s evidencí přihlášek, výběrem členských poplatků a komunikací s členy. Nejdůležitější jsou tak pro nás možnosti jednoduchých a automaticky aktualizovaných přehledů o došlých platbách, možnost automatické online přihlášky pro členy a také naprosto přesná evidence kontaktů a historie každého hráče. Investice věnovaná do provozu systému se nám mnohonásobně vrací v ušetřeném čase zaměstnanců. Systém je navíc překvapivě jednoduchý pro uživatele a v zásadě nevyžaduje žádné zaškolení.

Mgr. Jan Kastner, ředitel resortu
Golf & Ski Resort Ostravice
www.ostravice-golf.cz

obr

I v našem relativně malém klubu je systém GolferIS obrovským přínosem při každodenní správě členské agendy, komunikaci se členy i správě celoročních turnajových sérií. Uspořený čas pak můžeme věnovat smysluplné práci při rozvoji klubu i hřiště.

Mgr. Jan Hovězák, prezident klubu
Golf klub Automotodrom Brno, z.s.
www.gkab.cz

obr

S Golferisem jsem se poprvé setkala v prosinci roku 2015, kdy mi jej přijel pan Vrbický představit. Moje první myšlenka však byla, co mi to zase budou nabízet? Bude to k něčemu? A věřte, že ihned po naší schůzce jsem věděla, že to je program, který jsem pro svou práci již delší dobu hledala. Konečně přišel někdo, kdo nám umožnil "zbavit se" těch únavných tabulek v Excelu a nabídl nám zcela efektivní produkt pro naši kancelářskou práci v golfovém resortu. Golferis je perfektní a efektivní nástroj pro evidenci členské základny, zaplacených a nezaplacených členských příspěvků, pro rozesílání informačních emailů a novinek, pro registraci nových členů formou on-line přihlášky, pro sestavení startovních listin, pro celkové vyhodnocování turnajových sérií a mnoho dalšího... Velkým pozitivem je také cenová dostupnost tohoto produktu, který opravdu šetří čas a vše zjednodušuje a propojuje. Neváhejte a pořiďte si Golferis, vřele doporučuji.

Zuzana Hrabalová, manažerka klubu
Valašský golfový klub, Rožnov pod Radhoštěm
www.golf-roznov.cz


 

Ceník

Pronájem licence GolferIS již od 1.000 Kč / měsíc

 Kompletní ceník ke stažení.

 

Spolupráce

Líbí se Vám naše řešení klubového CRM ?

Kontaktujte nás a dohodněte si osobní prezentaci našich služeb. Rádi Vám představíme všechny naše služby, které se Vám budou jistě líbit.