menu

informační systém pro golfové kluby

GolferIS informační systém golfový klub CRM jamkovka match play eklektik

GolferIS

GDPR

General Data Protection Regulation

Přinášíme vám základní informace ohledně nového nařízení Evropské unie, které vstoupí v platnost 25. května 2018.

GDPR je zkratka pro anglický název General Data Protection Regulation nebo-li Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Jedná se o nový právní předpis Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. GDPR ke své účinnosti nepotřebuje žádný další prováděcí předpis! Jedná se o nařízení EU, která jsou sama automaticky přímo aplikovatelná.

Nařízení GDPR obsahuje základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho účinnost nastává 25. května 2018. Od tohoto data je tak pro oblast ochrany osobních údajů stěžejním předpisem. Dosavadní zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) přestane platit.

Základní informace o General Data Protection Regulation

  • Nové pojmy a instituty
  • Nové povinnosti pro firmy
  • GDPR dopadne na veřejné organizace po celé ČR
  • 100 % dopad na golfové kluby a spolky
  • Důslednější kontroly
  • Zpřísnění sankcí

  
 
contact form