menu

informační systém pro golfové kluby a resorty

GolferIS informační systém golfový klub CRM jamkovka match play eklektik

GolferIS

GDPR

General Data Protection Regulation

Přinášíme vám základní informace ohledně nového nařízení Evropské unie, které vstoupí v platnost 25. května 2018.

GDPR je zkratka pro anglický název General Data Protection Regulation nebo-li Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Jedná se o nový právní předpis Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. GDPR ke své účinnosti nepotřebuje žádný další prováděcí předpis! Jedná se o nařízení EU, která jsou sama automaticky přímo aplikovatelná.

Nařízení GDPR obsahuje základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho účinnost nastává 25. května 2018. Od tohoto data je tak pro oblast ochrany osobních údajů stěžejním předpisem. Dosavadní zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) přestane platit.

Základní informace o General Data Protection Regulation

  • Nové pojmy a instituty
  • Nové povinnosti pro firmy
  • GDPR dopadne na veřejné organizace po celé ČR
  • 100 % dopad na golfové kluby a spolky
  • Důslednější kontroly
  • Zpřísnění sankcí